Het tarief voor een consult bedraagt 68 euro. Er is geen pin automaat aanwezig. U kunt ook vooraf overboeken of contant betalen. Consulten gaan altijd op afspraak. Als u niet binnen 24 uur de afspraak afzegt dan ben ik genoodzaakt om het consult in rekening te brengen.

Als je aanvullend verzekerd bent, kun je de behandeling vergoed krijgen bij je zorgverzekeraar. Het beste kun je even informeren bij je verzekeraar. Dit heeft geen invloed op verplicht eigen risico, wat wettelijk is vastgesteld.

Het berekende tarief is gebaseerd op de behandeltijd, vermeerderd met de geïnvesteerde tijd waar de cliënt geen zicht op heeft t.w. de sessievoorbereiding, de verslaglegging en de voortdurende professionalisering met de daaraan verbonden kosten. Dit om up to date te blijven middels literatuurstudie, met training en bij- en nascholing.

RBCZ-logo-def-2013-breed--LC

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Registratie

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht  Complementaire Zorg).