Makkelijker keuzes maken, grenzen stellen en loslaten wat niet bij je hoort

Wat houdt een energetische behandeling, magnetiseren of een healing in?

In ons energiesysteem ligt heel veel informatie opgeslagen zoals onverwerkte ervaringen, verdriet, boosheid of angst. Als we dergelijke emoties langdurig met ons meedragen bewust of onbewust-, dan zal dit de energiestroom steeds meer blokkeren. Het hele energieveld raakt uit balans, waardoor op den duur mogelijk is dat diverse lichamelijke, emotionele of psychische klachten kunnen ontstaan. Door het overbrengen van de energie wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Deze helende energie is op u persoonlijk afgestemd en gaat daarheen waar het voor u op dat moment nodig is, gaat naar die plaatsen die geblokkeerd zijn en heft deze blokkades op waardoor de klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Overtollige energie wordt verwijderd en zorgt ervoor dat de levensenergie weer vrij kan stromen in uw lichaam.

Rouw- en verliesbegeleiding

Iedereen in zijn leven krijgt te maken met verlies. Het kan gaan om een verlies van een dierbare maar ook om verlies van werk, relatie of gezondheid. Soms lopen mensen vast in hun verdriet. Steun van anderen is belangrijk in periodes van rouw. Wanneer je onvoldoende steun of begrip vanuit de omgeving ervaart, of er de angst bestaat om een ander tot last te zijn, kan ik een steuntje in de rug zijn. Er bestaat geen pasklare oplossing of recept hoe een verlies te verwerken. Met behulp van rouwbegeleiding is het verlies niet weg te nemen. Rouwbegeleiding is een proces waarin je met hulp en ondersteuning de gelegenheid wordt geboden om over je verlieservaring te praten. Het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens, helpt bij het verwerken van verlies.

Door met elkaar te werken aan verlies, krijg je inzicht in hoe nieuwe doelen te realiseren en hoe je kwaliteit in je leven kunt brengen. Je krijgt er zelfvertrouwen door en je weet weer hoezeer je de moeite waard bent, want soms kan dat een beetje naar de achtergrond geschoven zijn. Je merkt weer wat je sterke kanten zijn. Op die manier kun je stappen voorwaarts zetten en leren leven met verlies. Al onze (verlies)ervaringen liggen opgeslagen in ons energie systeem. In overleg met jou kan ik de begeleiding combineren met een energetische behandeling. Bij deze behandeling is het mogelijk om uw energie systeem op te schonen en te voorzien van nieuwe energie.

Welk resultaat mag je verwachten?

Doordat je beter in contact kunt zijn met je lichaam, leer je beter te luisteren naar wat er werkelijk in je omgaat. Daardoor wordt het makkelijker om keuzes te maken en grenzen te stellen en kun je loslaten wat niet echt bij je hoort. Je voelt je energieker in het dagelijkse leven en je maakt makkelijker contact met je creativiteit en je talenten. Daardoor ga je meer zelfvertrouwen ervaren. Vaak heeft de therapie een gunstige uitwerking op fysieke klachten.

Als je voor de eerste keer in mijn praktijk komt, zal ik het volgende met je bespreken:

  • Wat is je hulpvraag.
  • Zijn je klachten recent of zijn je klachten chronisch van aard.
  • Wat is je medische voorgeschiedenis.
  • Gebruik je medicijnen en zo ja, welke.
  • Ben je (nog) in behandeling bij een arts, specialist of andere therapeut

Geheimhouding en reguliere behandelingsmethoden

Wie begeleiding krijgt binnen de praktijk, kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliƫnt. De energetische behandeling mag nooit worden gezien als een vervanging van de reguliere behandelingsmethoden maar kan wel prima gecombineerd worden. Voorop gesteld moet worden dat men met zijn klachten eerst naar de huisarts is geweest. Het veranderen of afbouwen van medicijnen moet altijd met de behandelende arts worden overlegd.