Natuurgeneeskundige Praktijk Ellen Bosman

Telefoonnummer 06-15 32 81 30

Goeman Borgesiusstraat 19 (voor praktijk achterom)

6971 DJ BRUMMEN

Email: ellenbosman@telfort.nl

Kamer van Koophandel: 08204353, betalingsvoorwaarden zijn hier gedeponeerd.

VOG verklaring d.d.: 1-12-2024

Aangesloten bij:

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als we er samen niet uitkomen kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl) t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon
06 4844 5538.

Wie begeleiding krijgt binnen de praktijk, kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Zie ook de privacyverklaring op www.vbag.nl Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliënt. De energetische behandeling mag nooit worden gezien als een vervanging van de reguliere behandelingsmethoden maar kan wel prima gecombineerd worden. Voorop gesteld moet worden dat men met zijn klachten eerst naar de huisarts is geweest. Het veranderen of afbouwen van medicijnen moet altijd met de behandelende arts worden overlegd.