Contact

Natuurgeneeskundige Praktijk Ellen Bosman

Telefoonnummer 06-15 32 81 30

Goeman Borgesiusstraat 19 (voor praktijk achterom)

6971 DJ BRUMMEN

Email: ellenbosman@telfort.nl

Kamer van Koophandel: 08204353, algemene voorwaarden zijn hier gedeponeerd.

Btw-id: NL001382624B05

VOG verklaring d.d.: 1-12-2024

Aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg (VBAG)
  • Hbo kwaliteitsregister Beroepsbeoefenaren Complentaire Zorg(RBCZ)

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ begeleiding krijgt binnen de praktijk, kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliënt. 

De energetische behandeling mag nooit worden gezien als een vervanging van de reguliere behandelingsmethoden maar kan wel prima gecombineerd worden. Voorop gesteld moet worden dat men met zijn klachten eerst naar de huisarts is geweest. Het veranderen of afbouwen van medicijnen moet altijd met de behandelende arts worden overlegd.