Wie ben ik:

Mijn naam is Ellen Bosman en ik ben geboren in 1965. Na mijn MEAO examen ben ik bij de ABN AMRO bank gaan werken. Ik heb tot aan het auto ongeluk daar met plezier gewerkt. Deze gebeurtenis was het begin van mijn zoektocht naar de sluimerende vermogens, die ik als kind al had, maar die ik tot dan toe nooit had kunnen plaatsen. Van 2005 tot en met 2009 heb ik een 4-jarige HBO opleiding gevolgd aan Het Johan Borgman College. Op deze opleiding heb ik mijn gevoeligheid verder ontwikkeld en heb ik mij bekwaamd in het therapeutschap. Voor verdere informatie over deze opleiding verwijs ik je naar www.instituutcam.nl

Daarnaast heb ik 1-jarige opleiding gevolgd voor Rouw- en verliesbegeleiding(geaccrediteerd door Landelijk Steunpunt Rouw). Verder volg ik elk jaar bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Wat kunt u voelen na een behandeling?

Na een behandeling kunt u zich misschien moe voelen en/of klachten kunnen tijdelijk verergeren. Ook kunt u lichamelijke reacties krijgen in de vorm van verandering in de slijmproductie, ontlasting, urine etc. of het uit zich in boeren of gapen. Het kan tevens voorkomen dat u emotioneler wordt. Maar u kunt ook het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen! Ieder mens is uniek en zo ook de reacties.

Zo herken je een goede energetisch therapeut

  • In het eerste gesprek word je van duidelijke informatie voorzien en op je gemak gesteld.
  • De therapeut luistert aandachtig naar je verhaal en je krijgt het idee dat zij/hij je begrijpt.
  • Je hebt het gevoel bij de juiste behandelaar te zijn. Zo niet maak dan geen vervolgafspraak.
  • De duur en de kosten worden van te voren aangegeven.
  • Je krijgt na het inwinnen van informatie, de kans nog even rustig na te denken of je de behandeling wilt voortzetten.
  • De werkruimte van de therapeut is prettig en schoon. Er is een wachtruimte voorzien van een toilet.
  • Is er na enkele behandelingen geen tastbare verbetering vraag de therapeut dan naar haar/zijn mening.
  • Zij/hij mag nooit forceren om steeds maar een nieuwe afspraak te maken.
  • De therapeut is correct gekleed en handelt correct.
  • Ik hoop dat je nu iets meer weet over hoe ik werk. Wellicht is de drempel nu niet meer zo hoog voor je.