Meer info

Wie ben ik:

Mijn naam is Ellen Bosman en ik ben geboren in 1965. Na mijn MEAO examen ben ik bij de ABN AMRO bank gaan werken. Ik heb tot aan het auto ongeluk daar met plezier gewerkt. Deze gebeurtenis was het begin van mijn zoektocht naar de sluimerende vermogens, die ik als kind al had, maar die ik tot dan toe nooit had kunnen plaatsen. Van 2005 tot en met 2009 heb ik een 4-jarige HBO opleiding gevolgd aan Het Johan Borgman College.

Op deze opleiding heb ik mijn gevoeligheid verder ontwikkeld en heb ik mij bekwaamd in het therapeutschap. Voor verdere informatie over deze opleiding verwijs ik je naar www.instituutcam.nl

Daarnaast heb ik 1-jarige opleiding gevolgd voor Rouw- en verliesbegeleiding(geaccrediteerd door Landelijk Steunpunt Rouw). Verder volg ik elk jaar bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied.

SYEL voor Spiritualiteit en Spirituele Groei

Sinds mijn afronding van de Studie Energetische Therapie in 2009, heb ik met medestudent en collega Sylvia Tuankotta regelmatig praktijkervaringen uitgewisseld. Met SYEL krijgen die ontmoetingen een logisch vervolg.


Op vrijdag 24 en 25 mei a.s. start de reeks van onze cursussen over Spiritualiteit en Spirituele Groei. Cursuslocatie is de inspirerende omgeving van het klooster van de Zusters van Denenkamp in Denekamp.

Spirituele Groei hangt samen met vragen als “Wie ben ik”?, “Wat is geluk?”, “Wat doe ik met mijn leven?”
Wanneer deze vragen weleens bij je opkomen, wees dan welkom tijdens deze SYEL-dagen!

Voor meer informatie over cursuskosten, het programma verwijs ik je graag naar http://www.syel.nl